Regulamin usług warsztatowych Sell a Service.com

Poniżej znajdziesz kilka zasad, których trzymamy się wspólnie z uczestnikami wszystkich naszych usług warsztatowych (prowadzone w ramach działalności Sell a Service szkolenia). Sell a Service prowadzi realizację usług szkoleniowych biznesowych, a więc nie mają do nich zastosowania przepisy o ochronie konsumentów. Jeżeli w niniejszym regulaminie używamy słów” Sell a Service” lub „my” – oznacza to działalność gospodarczą pod nazwą Sell a Service Sp. z o.o., Al. Tadeusza Rejtana 20A, 35-310 Rzeszów, o numerze NIP: 8133878562, która jest organizatorem Usług Szkoleniowych. Jeśli poruszamy kwestię serwisu internetowego Socjomania, mamy na myśli operatora serwisu tj. Sell a Service Sp. z o.o., Al. Tadeusza Rejtana 20A, 35-310 Rzeszów, o numerze NIP: 8133878562.

§1 Przed realizacją usługi szkoleniowej

1. Poniższy regulamin dotyczy usługi szkoleniowej Sell a Service: warsztatu z wykorzystaniem SAS AI i SAS Compass oraz wykorzystania produktu SAS AI na platformie Sell a Service

2. Potwierdzenie rezerwacji na warsztat/ korzystanie z produktu SAS AI odbywa się po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

3. Skuteczne wpisanie się na listę uczestników warsztatu i możliwość korzystania z SAS AI następuje w momencie, gdy: a). na koncie bankowym Sell a Service zostanie zaksięgowana wpłata całości ceny za usługę warsztatu/ SAS AI (

4. Na 3 dni robocze przed realizacją usługi warsztatu możesz poinformować Sell a Service mailowo, pisemnie lub telefonicznie, że chcesz zmienić termin jej realizacji. Dokonamy rezerwacji danej usługi warsztatu na inny termin bez ponoszenia przez Ciebie żadnych opłat. Takiej bezpłatnej zmiany terminu możesz dokonać raz. Ponowna modyfikacja terminu będzie już odpłatna.

5. Jeśli zrezygnujesz z usługi warsztatu lub zgłosisz chęć zmiany jego realizacji na mniej niż 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem, zwrócimy Ci poniesiony koszt, tylko jeśli uda nam się znaleźć inną osobę na Twoje miejsce. Sam możesz wskazać nam taką osobę.

6. Jeśli w wyniku działania siły wyższej Sell a Service nie jest w stanie zorganizować usługi warsztatu, w zamian oferuje możliwość skorzystania z tej samej usługi warsztatu w kolejnym możliwym terminie. "Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, występujące po zawarciu Umowy, będące poza kontrolą Sell a Service, przeszkadzające np. w dołączeniu uczestnikom na szkolenie, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności Sell a Service ani uczestników szkolenia, takie jak: epidemie czy związane z nią orzeczenia organów władzy i administracji państwowej.

7. Jeśli zapisu na udział w realizacji usługi warsztatu dokonuje Twój pracodawca, lub inny upoważniony do tego pracownik Twojej firmy, bądź też inna instytucja, Sell a Service przyjmuje, że te podmioty są uprawnione do dysponowania Twoimi danymi osobowymi i wyrażania zgód w Twoim imieniu. Jeśli jednak jest inaczej, niezwłocznie poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość na adres: kate@sellaservice.com

8. Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi szkoleniowej Sell a Service wysyła uczestnikowi wiadomość elektroniczną z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi usługi, chyba że uczestnik zgłosił się na mniej niż 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, wtedy taka wiadomość dotrze do niego niezwłocznie po weryfikacji płatności.

9. W sytuacjach, których niniejszy regulamin nie obejmuje, uprzejmie prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta. Na pewno uda nam się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obojga stron.

§2 W trakcie realizacji usługi szkoleniowej

1. Warsztat jako usługa odbywa się w przestrzeni online (wcześniej informujemy o platformie video Google Meet, którą do tego dedykujemy, przesyłając link w formie wiadomości e-mail za zaproszeniem).

§3 Po realizacji usługi szkoleniowej

1. Po ukończeniu naszej usługi przesyłamy podsumowanie + materiał omawiany podczas warsztatu/ w narzędziu SAS AI użytkownik generuje raport z danymi w formie do wglądu lub pdf.

2. Materiały podsumowania są udostępniane uczestnikom usług szkoleniowych na okres 1 roku z możliwością pobrania pliku PDF.

3. Pewnie to oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominamy, że na mocy prawa autorskiego prezentacji oraz innych naszych materiałów dydaktycznych nie można udostępniać osobom trzecim, ani wykorzystywać komercyjnie.

4. Zależy nam na poznaniu Twojej opinii o usłudze szkoleniowej, 1 której brałeś udział. Będziemy wdzięczni za kilka słów o tym, co Ci się podobało, a może jednak coś powinniśmy poprawić. Traktujemy to serio, więc prawdopodobnie ktoś z nas odezwie się do Ciebie telefonicznie lub mailowo w tej sprawie lub otrzymasz link do ankiety satysfakcji. Jeśli się zgodzisz, to Twoją opinię opublikujemy na stronie internetowej Sell a Service (tak, my też dbamy o opinie i referencje, by pokazać działanie i znaczenie naszych usług!). Wszystkie uwagi wykorzystujemy, aby stale poprawiać jakość dostarczanych przez nas usług.

5. Nie wahaj się zadawać nam pytania, gdy coś będzie wymagało wyjaśnienia lub doprecyzowania. Chętnie Ci odpowiemy!

§4 Ochrona danych osobowych

1. W związku z Twoim udziałem w Usłudze szkoleniowej administratorem podanych przez Ciebie danych będzieSell a Service Sp. z o.o., Al. Tadeusza Rejtana 20A, 35-310 Rzeszów.

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: kate@sellaservice.com

3. Twoje dane (e-mail, imię i nazwisko, firma, zakres szkolenia) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji warsztatu/ dostępu do produktu SAS AI, do celów księgowych oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy. W ramach realizacji umowy otrzymasz od nas maile potwierdzające warsztat, organizacyjne i ewaluacyjne.

4. Pełne informacje o stosowanej przez Sell a Service polityce RODO są dostępne pod linkiem: Obowiązek RODO